22/08/09 08:43

“Όταν σας ρωτάνε για το πόσο θα κρατήσει το downtime, θα υπολογίζετε το χρόνο που χρειάζεστε κανονικά, θα τον διπλασιάζετε και θα προσθέτετε και λίγο ακόμα.”

Σχολίασε εδώ
Σχόλια: 0


Σχολίασε εδώ

Κεντρική σελίδα