16/10/09 14:04

for x in `ls -d *.JPG`; do mv $x.JPG $x.jpg; done

Σχολίασε εδώ
Σχόλια: 0


Σχολίασε εδώ

Κεντρική σελίδα